Cookie beleid Voetbal Puurs VZW

De website van Voetbal Puurs VZW is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Clubafspraken

Clubafspraken

Algemeen

Voetbal Puurs wil zijn leden voldoende vrijheid geven om zichzelf te kunnen ontplooien binnen de club. Om sportief en organisatorisch de club in goede banen te leiden, zijn er afspraken nodig. Voetbal Puurs heeft bepaalde verwachtingen van elke speler, trainer, begeleiders, afgevaardigde, bestuurders. Dit zijn verwachtingen die er voor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen binnen onze club. Wederzijds respect ligt hier aan de basis.

Indien je aanvoelt dat er een probleem is naar jouw als lid van Voetbal Puurs bieden we je de mogelijkheid om dit te melden. Dit kan via het Aanspreekpunt Integriteit of API. Dit kan gaan over iets intern of extern bij een tegenstander. Meer info over onze API vind je hier.

We vragen je bij het aangaan van communicatie deze stapsgewijze benadering te volgen: Trainer/Afgevaardigde – Coördinator – TVJO – Jeugdvoorzitter – Dagelijks bestuur. We verwachten dat de meeste zaken door een goede communicatie met de trainer/afgevaardigde reeds opgelost kunnen worden. Als het probleem zich voordoet op het niveau dat je het zou moeten melden, dan kies je de trap er boven.  Je mag ook verwachten dat deze communicatie ook teruggekoppeld wordt naar de hogere niveaus zodat iedereen op de hoogte is.

We hechten enorm veel belang aan je goed voelen binnen onze club, en dit voor iedereen!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Speler - Club & zichzelf
De trainer draagt de sportieve verantwoordelijkheid van de ploeg. Je gaat met respect om met je trainer en voert zijn aanwijzingen en oefeningen zo goed mogelijk uit. Bij meningsverschillen is de trainer het eerste aanspreekpunt voor speler en ouders om dit te bespreken. Wanneer meningsverschillen niet uitgeklaard kunnen worden, kan je een gesprek aangaan met de coördinator van je omgeving of bij onbeschikbaarheid iemand bovenliggend.

Behandel trainer, afgevaardigde, medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, vrijwilligers, … steeds zoals je zelf wil behandeld worden… Met RESPECT! Pestgedrag, geweld of enige vorm van discriminatie worden niet getolereerd op de club.

Ga respectvol om met het materiaal en de infrastructuur van de club. Je clubgenoten spelen ook graag in de beste omstandigheden met degelijk materiaal.

We zijn een sportclub, dus verzorg je lichaam zo goed mogelijk. Indien we als club notie krijgen van het gebruik van drugs, minderjarigen die alcohol consumeren, … zullen we met de nodige discretie reageren en in samenspraak verder kijken naar je toekomst binnen onze club.

Indien je geblesseerd bent, meld je dit aan de trainer en speel je niet. Indien nodig ga je naar een (sport)dokter voor verder advies. https://www.sportartsen.be
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speler - Trainingen
Voetbal Puurs verwacht dat de spelers aanwezig zijn op de trainingen. Kom op tijd zodat de trainingen op tijd kunnen aanvatten, bij voorkeur 15 minuten voor aanvang. Indien je niet aanwezig kan zijn, verwittig je de trainer tijdig. Bij voorkeur 1 dag op voorhand, zodat de trainer ook zijn training kan aanpassen. We willen vragen om je aanwezigheid af te melden via de app Clubassistent.

Een training werk je af met inzet en motivatie. Concentreer je zo veel mogelijk tijdens de oefeningen. Sta open om nieuwe dingen te leren en neem aanwijzingen van de trainer aan. Voetbal is een buitensport die het grootste deel van het seizoen in de winter doorgaat. Draag gepaste kledij tijdens de trainingen aangepast aan de weersomstandigheden.

Douchen kan na iedere training en wordt ten stelligste aangeraden door de club. Beperk de duur van het douchen en laat de kleedkamer proper achter voor de spelers die na jou komen. Elke ploeg zorgt ervoor dat zijn kleedkamer na de training gekuist wordt. De trainer maakt hier de nodige afspraken rond.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Doelmannen
Vanaf U8 worden aparte doelmantrainingen georganiseerd. Deze training zal doorgaan op donderdag van 18u00 tot en met 19u15 driewekelijks voor U8 & U9, U10 & U11 en U12 & U13. Na deze training wordt er wekelijks gewerkt met de keepers van 19u15 en  20u30 met de keepers van U15 en U17.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Speler - Wedstrijden
Wees tijdig op de afgesproken plaats, dit wordt meegedeeld door de trainer of afgevaardigde van jullie ploeg. Zodat jullie samen de wedstrijd kunnen aanvangen. Hou er rekening mee dat dit minimaal 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd is op locatie van de wedstrijd.  Verwittig tijdig als je niet kan komen of als je door omstandigheden later zal zijn. Breng al het nodige gerief mee voor een wedstrijd: voetbalschoenen, kousen, scheenbeschermers, douchgerief en cluboutfit,  paspoort (vanaf U15).

Op een wedstrijd tonen we ons als één ploeg. Tijdens de opwarming en op de bank draag je dan ook de club kledij. Luister voor, tijdens en na de wedstrijd naar de richtlijnen van de trainer en afgevaardigdeRespecteer zijn beslissing en praat meningsverschillen op een beleefde manier uit voor of na de wedstrijd. Tijdens een wedstrijd gedraag je je sportief ten opzichte van tegenstrever, scheidsrechter en supporters. Je komt op het veld met de intentie om de wedstrijd met een zo goed mogelijk resultaat te beëindigen, zonder dat dit resultaat ons gedrag gaat beïnvloeden. Winnen is niet het belangrijkste! Na de wedstrijd schudden we scheidsrechteren tegenstrever de hand.

Na een wedstrijd is douchen gewenst vanaf U8. Beperk de duur van het douchen en laat de kleedkamer proper achter voor de spelers die na jou komen, ook op verplaatsing. Bij thuiswedstrijden wordt de eigen kleedkamer na de wedstrijd gekuist. De trainer of afgevaardigde maakt hier de nodige afspraken rond.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouder / Supporter
Als ouder/supporter heb je een grote invloed op de speler. Motiveer hem/haar zo veel mogelijk en geef steun in de moeilijke momenten. Respecteer de beslissingen van de trainer. Hij is verantwoordelijk voor de training van je speler, de opstelling en de tactische beslissingen. Bij onenigheid of vragen bij de beslissingen van een trainer, kan je dit met de trainer bespreken buiten de trainings- of wedstrijdmomenten van je kind. Tijdens een wedstrijd willen we dat de trainer zich kan toespitsen met evenredige aandacht voor alle spelers. Indien het gesprek met de trainer niet naar jouw tevredenheid was, mag je steeds een gesprek vragen met de coördinator of TVJO van deze omgeving.

Als ouder van de jongste spelers zijn jullie verantwoordelijke voor de tijdige aanwezigheid van de spelers, we vragen om hier de gemaakte afspraken goed op te volgen. Bij jeugdwedstrijden tonen ouders zich ook bereid om af en toe in staan voor vervoer bij uitwedstrijden.

Geef geen tactische aanwijzingen tijdens de wedstrijd. Dit is de taak van de trainer. Tegenstrijdige richtlijnen leiden enkel voor verwarring. Geef bij nabesprekingen thuis dan ook geen kritiek op de trainer of medespelers. Als ouder ben je supporter van je eigen kind EN van de ploeg. Moedig dus alle spelers aan en geef geen overdreven aandacht aan de persoonlijke prestaties van je eigen kind. Blijf ook sportief en positief over de ploeg buiten de club. Supporter voor je eigen ploeg en niet tegen de tegenstander. Wees respectvol in alle omstandigheden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouder / Supporter <> Scheidsrechter
Respecteer de beslissing van de scheidsrechter. Hij is de baas op het veld. Beledig de scheidsrechter niet tijdens, voor of na de wedstrijd. Een scheidsrechter is onpartijdig. Hij heeft een neutrale kijk op de wedstrijd terwijl jij als supporter je eigen ploeg bevoordeeld.

De scheidsrechter doet steeds zijn best, maar maakt ook fouten.

Scheidsrechters bij thuis wedstrijden tot en met U13 zijn vrijwilligers of spelers senioren van onze club Voetbal Puurs. Zij hebben dus geen specifieke opleiding genoten. Help deze scheidsrechters bij beslissingen op een onpartijdige manier. Probeer ze niet te beïnvloeden bij elke twijfelachtige beslissing. Zonder scheidsrechter kan de wedstrijd niet doorgaan. Bedenk ook eens of je die taak zelf zou willen uitvoeren en hoe moeilijk het is om altijd de juiste beslissing te nemen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouder / Supporter <> Club
Probeer aanwezig te zijn op activiteiten door Voetbal Puurs georganiseerd. Helpende handen tijdens deze activiteiten worden ten zeerste geapprecieerd. Ouders zijn toegelaten om hun kinderen te helpen aan- en uitkleden in de kleedkamer t.e.m. U9. Vanaf U10 verwachten we dat de spelers dit zelfstandig doen en ook zullen leren. Aangerichte schade op Voetbal Puurs of een andere club kan worden verhaald op de speler en/of ouders.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trainers
Als trainer heb je een voorbeeldfunctie binnen je ploeg én de club. Gedraag je dus respectvol in alle situaties ten opzichte van iedereen! Onthoud dat jouw gedrag en houding overgenomen zal worden door de spelers van je ploeg en de supporters. De verwachtingen die Voetbal Puurs heeft van de spelers en ouders ten aanzien van tegenstanders, scheidsrechters, vrijwilligers, … gelden dus zeker ook voor de trainer.

Maak duidelijke afspraken met je spelers omtrent aanwezigheden op trainingen en wedstrijden, op tijd aanwezig zijn, eigen verwachtingen van je spelers, … Indien er consequenties zijn bij het niet naleven van de afspraken, maak die dan ook duidelijk voor alle spelers en pas ze consequent toe. Maar bij jeugd mag daar onder geen beding een afspraak met geldcompensatie gemaakt worden.

Sta open voor communicatie met spelers en ouders. Je hoeft niet voor elke beslissing verantwoording af te leggen. Een uitleg of antwoord op bepaalde vragen kan geen kwaad en zorgt voor minder wrevel binnen de ploeg. Probeer conflicten of meningsverschillen in eerste instantie zelf uitte praten. Indien nodig kunnen ze behandeld worden door de jeugdwerking of het hoofdbestuur.

Wees als coach ook coachbaar. Neem tips en aanwijzingen van u Tvjo, omgeving Coördinator, mede-trainers, spelers en/of ouders in overweging en pas deze toe waar mogelijk. Indien de club een opleiding organiseert, wordt je aanwezigheid verwacht. Dit kan gaan over een sportieve opleiding (Voetbal Vlaanderen, KBVB. Demotraining), maar ook een algemene opleiding (EHBO, AED-toestel, algemene vergadering)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trainers & Trainingen
Als trainer is je eerste taak al je spelers van de ploeg te begroeten. Je wil voornamelijk elke speler beter laten voetballen. Train hierbij via de doelstellingen die zijn opgelegd vanuit de club visie, en houdt rekening met de team doelstellingen per omgeving. Zorg voor voldoende afwisseling en ook herhaling tijdens de trainingen. Zo voorkom je verveling en behoud je de concentratie en aandacht van de spelers. Geef aandacht aan elke speler.

Zorg dat je training uitdagend is en conform de leeftijd. Een training bestaat uit de een opwarming en eindigt met een cooling down. Het thema van de training wordt ingeoefend met behulp van wedstrijdvormen & tussenvormen.

Pas de voetbalregels en coachingtaal toe op de training. Dit zorgt voor een duidelijke omgeving en structuur. Zeker voor jonge spelers is dit belangrijk. Wees streng en acteer kordaat op bij onsportief gedrag. Pestgedrag, racisme of enige andere vorm van discriminatie mag nooit getolereerd worden.

Train op het afgesproken veld & hou je aan de afgesproken trainingsuren. De ploegen na jou beginnen ook graag op tijd. In het beging van het seizoen zal je u persoonlijk materiaal ontvangen. Potjes Wit/Blauw/Rood + hesjes dit blijf eigendom van de club. Natuurlijk zal er ook nog ander materialen ter beschikking liggen. Zorg ervoor dat al het materiaal na de training van het veld is verdwenen en leg alles netjes terug op de voorziene plaats. Betrek hier ook je spelers. Pas je trainingen aan de weersomstandigheden aan. Houd hierbij ook rekening met de staat van het veld en spaar slechte stukken van het veld zodat deze zo lang mogelijk bespeelbaar blijven.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trainers & Wedstrijden
Zonder gegronde reden heeft elke speler het recht om minstens 50% van de speelduur van elke wedstrijd te spelen. Zorg er ook voor dat elke speler eens aan de wedstrijd kan starten. Zorg dat je spelers zo snel mogelijk weet wie er geselecteerd is voor de wedstrijd.

Communicatie met je ploeg verloopt voor het komende seizoen via ProSoccerData zodat ook je afgevaardigde deze selectie digitale kan klaarzetten of invullen. Indien je door afwezigheden niet voldoende spelers hebt, dan ga je in dialoog met je omgeving coördinator. Er worden enkel spelers opgesteld tijdens de wedstrijd die speelgerechtigd zijn. Spelers die geschorst zijn of te oud worden niet opgesteld op het veld of het wedstrijdblad. Contacteer zelf geen spelers achter de rug van de Coördinator en/of Tvjo !

Het is niet de bedoeling dat je spelers vraagt om de bank te vullen. Wees dankbaar als er spelers je ploeg komen aanvullen en eis geen spelers van een bepaald niveau of positie. Een doelman kan hierbij een uitzondering zijn. Als je zelf gevraagd wordt om een speler af te staan, wees dan ook bereid om dit te doen. Enkel als je zelf niet voldoende spelers hebt, kan je dit weigeren. Als dit naar een hogere leeftijdscategorie is, zorg dan dat deze speler het niveau aan kan. Dit is waarschijnlijk nadelig voor het niveau van je eigen ploeg, maar je geeft andere spelers de kans om zich extra te tonen. Spelers mogen uitzonderlijk 2 wedstrijden spelen om beide ploegen te helpen. Zorg ervoor dat dit een uitzondering is en geen regel. Zorg voor een beurtrol zodat dit niet telkens dezelfde speler is. Geef deze spelers extra rust tijdens de wedstrijden. Indien volgens jou het bovenstaande niet volgens een correcte en vlotte manier verloopt, neem dan contact op met de Coördinator of Tvjo om samen duidelijkere afspraken te maken.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afgevaardigden
Als afgevaardigde ben je de teammanager van de ploeg. Zorg er mee voor dat de sfeer tussen spelers onderling en tussen de ouders zo goed mogelijk is. Zorg steeds voor een positieve noot. Wees als afgevaardigde het tweede aanspreekpunt naast de trainer voor spelers en ouders. Neem daarbij een neutrale houding aan en blijf positief. Je komt namelijk veel in aanraking met misnoegde spelers die op de bank zitten. Als afgevaardigde ben je de ideale tussenpersoon tussen de trainer, spelers en ouders enerzijds en het bestuur anderzijds. Als er frustraties leven over de werking van de ploeg of club, ben je de best geplaatste persoon om dit te melden aan je trainer, de jeugdwerking of het bestuur.

Als afgevaardigde meng je je niet in bij het sportieve, dat is voor de trainer. Je kan er wel op toezien dat de trainer en spelers alle gemaakte afspraken en verwachtingen consequent naleven. Indien dit niet het geval is, bespreek dit op een beleefde manier met de betrokken personen of meld dit aan de jeugdwerking of het dagelijks bestuur. Indien de club een opleiding organiseert, wordt je aanwezigheid verwacht. Dit kan gaan over een specifieke opleiding (invullen digitaal wedstrijdblad), maar ook een algemene opleiding (EHBO, algemene vergadering)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afgevaardigden & Wedstrijden
Vul voor de wedstrijd, in samenspraak met de trainer, het digitale wedstrijdblad in. Vul na een thuiswedstrijd het wedstrijdblad verder aan met de officiële scheidsrechter en de uitslag van de wedstrijd.

Tijdens wedstrijden ben je als afgevaardigde het verantwoordelijke aanspreekpunt voor scheidsrechters. Je bent tijdens de wedstrijd dan ook aanwezig op de bank van je ploeg. Voor wedstrijden t.e.m. U13 is een scheidsrechter aanwezig van onze senioren spelers, dit word via een maandkalender vastgelegd door de sportieve staf senioren en Jeugdvoorzitter. Indien er geen scheidsrechter aanwezig is, zoek dan mee op een constructieve manier naar een oplossing. Het belangrijkste is dat onze spelers hun wedstrijd waar ze naar verlangen kunnen afwerken.

Vanaf U15 worden de wedstrijden geleid door officiële scheidsrechters. Bij thuiswedstrijden ontvang je de scheidsrechter voor de wedstrijd en wijs je hem/haar de kleedkamer aan. Tijdens de rust en na de wedstrijd offer je hem een drankje aan. Na de wedstrijd zorg je ervoor dat de officiële scheidsrechter zijn onkostenvergoeding krijgt (dit wordt door onze Jeugdvoorzitter Jan VdT overhandigd).

Bij thuiswedstrijden ontvang je de tegenstander en zorg je ervoor dat ze water hebben tijdens de rust. Voor je eigen ploeg voorzie je water voor elke wedstrijd. Wees een hulp voor je trainer tijdens de wedstrijd. Hou wisselspelers alert op de bank en maak ze klaar op het moment dat ze op het veld moeten komen. Hou mee het tijdstip in het oog zodat er op tijd gewisseld wordt. Zorg er mee voor dat de spelers na de wedstrijd op tijd de kleedkamer verlaten en dat de kleedkamer proper is. Volg hierbij de afspraken van de Club.

Verzamel de wedstrijdtenues na de wedstrijd. Het is aan te raden om het aantal truitjes en broekjes ter plaatse te tellen om op die manier te vermijden dat er truitjes verloren gaan. Was de wedstrijdtenues of laat deze wassen in een beurtrol onder de ouders.

Speel je een thuiswedstrijd tegen een ploeg die ook in het Blauw speelt, dan moet je als thuisploeg van kleur veranderen. Dat zal dan ook via onze Jeugdvoorzitter worden besproken. Gebruik deze truitjes tijdens de wedstrijd, was ze en leg ze de eerstvolgende woensdag terug op hun plaats in de berging zodat ze terug beschikbaar zijn voor andere mogelijke ploegen.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!